Alkohol-
baserat
fluss

OSPI 3311M soldering flux

OSPI 3311M

NY

 • Alcohol-based flux

 • For wave soldering

 • Absolutely halide-free

 • High deoxidation power

 • For soldering OSP

Interflux® OSPI 3311M is an alcohol based no-clean flux for soldering OSP finished boards that have passed one or more reflow cycles.

Interflux® OSPI 3311M is an alcohol based no-clean flux for soldering OSP finished boards that have passed one or more reflow cycles.
For SnPb and lead-free processes
OR L0 according to EN and IPC standards
Halide content: 0,00%

855

IF 2005M

 • Alkoholbaserat

 • För våglödning

 • Helt halid-fritt

 • Hög kompatibilitet med skyddslack

 • No-residue™

Interflux® IF 2005M är den internationellt kända harts- och kolofunium fria, no-clean / No-residue™standard fluss.

Interflux® IF 2005M är den internationellt kända harts- och kolofunium fria, no-clean / No-residue™standard fluss.
Interflux® IF 2005M är QPL-listade (godkända enligt MIL-F-14256F).
SnPb och blyfri kompatibel
Lämplig för spray och skum flussmedel
OR L0 EN och IPC standarder
Fast innehåll: 1,85% ± 0,15
Halidinnehåll: 0,00%

614
IF 2005K

IF 2005K

 • Alkoholbaserad

 • För våglödning

 • Helt halid-fritt

 • High compatibility with conformal coating

 • Lite rester

Interflux® IF 2005K med 2,5% av fast ämne är ett harts- och kolofunium fritt, No-clean, fluss. Det kan användas när lödningsprocessen behöver mer aktivering än IF 2005M ger.

Interflux® IF 2005K med 2,5% av fast ämne är ett harts- och kolofunium fritt, no-clean, fluss.Det kan användas när lödningsprocessen behöver mer aktivering än IF 2005M ger.
SnPb och blyfri kompatibel
Lämplig för spray och skum flussmedel
OR L0 enligt EN och IPC standarder
Fast innehåll: 2,5% ± 0,3
Halidinnehåll: 0,00%

615
IF 2005C

IF 2005C

 • Alkoholbaserad

 • För selektiv lödning

 • Till förtenning

 • Helt halid-fritt

 • Hög desoxidation effekt

 • Lång beständighet mot förvärme

 • Hög kompatibilitet med skyddslack

Interflux® IF 2005C med 3,3% av fast ämne är ett harts- och kolofunium fritt, no-clean, fluss.Det kan användas när lödningsprocessen behöver mer aktivering än IF 2005M och 2005K ger.

Interflux® IF 2005C med 3,3% av fast ämne är ett harts- och kolofunium fritt, no-clean, fluss.Det kan användas när lödningsprocessen behöver mer aktivering än IF 2005M och 2005K ger.
SnPb och blyfri kompatibel
Lämplig för spray och skum flussmedel
OR L0 enligt EN och IPC standarder
Fast innehåll: 3,3% ± 0,3
Halidinnehåll: 0,00%

616

Vatten-
baserat
fluss

SelectIF 2040

SELECTIF 2040

NY

 • Vattenbaserat flussmedel

 • För selektiv lödning

 • Helt halid-fritt

 • Hög desoxidation effect

 • Lång beständighet mot förvärme

 • Hög kompatibilitet med skyddslack

 • Lite rester

Interflux® SelectIF 2040 är ett vattenbaserat no-clean selektiv flussmedel med ett brett processfönster och lite rester bildas. Tål höga processtemperaturer och långa processer.

Interflux® SelectIF 2040 är ett vattenbaserat no-clean selektiv flussmedel med ett brett processfönster och lite rester bildas.
Tål höga processtemperaturer och långa processer.
SnPb och blyfri kompatibel
OR L0 enligt EN och IPC standarder
Fast innehåll: 6,5% ± 0,2
Halidinnehåll: 0,00%

617
PACIFIC 2009M

PACIFIC 2009M

 • Vattenbaserat flussmedel

 • För våglödning

 • För selektiv lödning

 • Till förtenning

 • För spray flussning

 • Helt halid-fritt

 • Hög kompatibilitet med skyddslack

 • Lite rester

Interflux® PacIFic 2009M är ett vattenbaserat flussmedel som i huvudsak används till våg- och selektivlödning.

Interflux® PacIFic 2009M är ett vattenbaserat flussmedel som i huvudsak används till våg- och selektivlödning.
För SnPb och blyfria processer
OR L0 enligt EN och IPC standards
Fast innehåll: 3,7% ±0,15
Halidinnehåll: 0,00%

618
PACIFIC 2009MLF

PACIFIC 2009MLF

 • Vattenbaserat flussmedel

 • För våglödning

 • För selektiv lödning

 • För spray flussning

 • Helt halid-fritt

 • Motverkar lödkul-bildning

PacIFic 2009MLF är ett vattenbaserat flussmedel utvecklat att mimimera micro lödkul-bildning.

PacIFic 2009MLF är ett vattenbaserat flussmedel utvecklat att mimimera micro lödkul-bildning.
För SnPb och blyfria processer
Huvudsaklig användning: Våglödning och selektiv lödning
OR L0 enligt EN och IPC standards
Fast innehåll: 3,6% ±0,2
Halidinnehåll: 0,00%

619
PACIFIC 2009MLF-E

PACIFIC 2009MLF-E

 • Vattenbaserat flussmedel

 • För våglödning

 • För spray flussning

 • Helt halid-fritt

 • Minskade rester

 • Minskad lödkul-bildning

PacIFic 2009MLF-E är ett vattenbaserat flussmedel som kombinerar lite rester med minskad lödkul-bildning.

PacIFic 2009MLF-E är ett vattenbaserat flussmedel som kombinerar liter ester med minskad lödkul-bildning.
För SnPb och blyfria processer
Huvudsaklig användning:
Våglödning
OR L0 enligt EN och IPC standards
Fast innehåll: 3,6% ±0,25
Halidinnehåll: 0,00%

620
PACIFIC 2010F

PACIFIC 2010F

 • Vattenbaserat flussmedel

 • För våglödning

 • För spray flussning

 • För skumflussning

 • Helt halid-fritt

 • Hög kompatibilitet med skyddslack

 • Lite rester

PacIFic 2010F är ett vattenbaserat flussmedel för skumfluss applikationer.

PacIFic 2010F är ett vattenbaserat flussmedel för skumfluss applikationer.
För SnPb och blyfri våglödning
OR L0 enligt EN och IPC standards
Fast innehåll: 2,5% ±0,2
Halidinnehåll: 0,00%

621

Låg-VOC
fluss

IF 3006

IF 3006

 • Låg VOC (flyktiga organiska ämnen)

 • För våglödning

 • För selektiv lödning

 • Till förtenning

 • Helt halid-fritt

 • Hög kompatibilitet med skyddslack

Interflux® IF 3006 är ett harts- och kolofunium fritt, no-clean, fluss med minskat VOC innehåll.

Interflux® IF 3006 är ett harts- och kolofunium fritt, no-clean, fluss med minskat VOC innehåll.
För SnPb och blyfri våglödning
Även för-tenning
OR L0 enligt EN och IPC standards
Fast innehåll: 3,2% ±0,2
Halidinnehåll: 0,00%

622

Rosin- baserat
fluss

AF 4818PbF

AF 4818 PBF

 • Innehåller harts

 • Alkoholbaserad

 • För våglödning

 • För spray fluss

 • Helt halid-fri

 • Hög desoxidation effekt

 • Lång beständighet mot förvärme

Interflux® AF 4818 PbF är lösningmedel-baserat, som innehåller harts, no-clean fluss, med ökat fastmasse-innehåll och stort process-fönster.

Interflux® AF 4818 PbF är lösningmedel-baserat, som innehåller harts, no-clean fluss, med ökat fastmasse-innehåll och stort process-fönster.
För SnPb och blyfri våglödningsprocess
RO L0 enligt EN och IPC standards
Fast innehåll: 5%
Halidinnehåll: 0,00%

623

Rework & Reparations-
fluss

IF 8300

IF 8300 SERIES

 • För rework & reparation

 • För reflow lödning

 • För dispensering

 • För stencil printing

 • För dipping

 • Helt halid-fri

 • Lite rester

Interflux® IF 8300 är ett no-clean, halid-fritt klibbigt gelé fluss.

Interflux® IF 8300 är ett no-clean, halid-fritt klibbigt gelé fluss.
För SnPb och blyfria processer
Passar för reballing och BGA rework
RE L0 till EN och IPC standards
Halid-innehåll: 0,00%
4 olika viskositeter:
IF 8300 : 210 kcps
IF 8300-4 : 70 kcps
IF 8300-6 : 25 kcps

624
Interflux IF7500HAB solder fluxInterflux IF7500HAB solder flux

IF 7500HAB

 • För rework & reparation

 • För reflow lödning

 • För dispensering

 • För stencil printing

 • För dipping

 • Helt halid-fri

 • Long profile resistant

 • Hög desoxidation effekt

 • Innehåller kolofonium

Interflux® IF 7500HAB är ett no-clean, halid-fritt klibbigt gelé fluss med ökat process fönsteris.

Interflux® IF 7500HAB är ett no-clean, halid-fritt klibbigt gelé fluss med ökat process fönster.
För SnPb och blyfria processer
Passar för reballing och BGA rework
RO M0 till EN och IPC standards
Halid-innehåll: 0,00%
Viskositet: 200 kcps

625
IF 8001

IF 8001

 • Alkoholbaserat flussmedel

 • För rework & reparation

 • Helt halid-fri

 • Lite rester

Interflux® IF 8001 är ett lösningsmedel, no-clean fluss, med lite restbildning för selektiva flussapplikationer.

Interflux® IF 8001 är ett lösningsmedel, no-clean fluss, med lite restbildning för selektiva flussapplikationer
För SnPb och blyfria processer
Huvudsakligt användningsområde: Handlödning
Övriga användningsområden: Automtasik lödning, stamp lödning, etc...
RE L0 till EN och IPC standards
Halidinnehåll: 0,00%
IF 8001 finns tillgängligt som påfyllningsbara och ej påfyllningsbara flusspennor.

673

IF 6000

 • Alcohol based

 • För rework & reparation

 • Helt halid-fri

 • Innehåller kolofonium

 • Hög desoxidation effekt

 • Long profile resistant

Interflux® IF 6000 är ett halid-fritt klibbigt gelé fluss med kolofonium för ökat process fönsterselektiva flussapplikationer .

Interflux® IF 6000 är ett halid-fritt klibbigt gelé fluss med kolofonium för ökat process fönster selektiva flussapplikationer .
För SnPb och blyfria processer
Huvudsakligt användningsområde: Handlödning
Övriga användningsområden: Automtasik lödning, stamp lödning, BGA Rework, stötning etc...
RO L0 till EN och IPC standards
Halidinnehåll: 0,00%
IF 6000 finns tillgängligt som påfyllningsbara och ej påfyllningsbara flusspennor.

674

TERRIFIC RP65

 • Vattenbaserat fluss

 • För rework & reparation

 • Helt halid-fritt

 • Lång beständighet mot förvärme

TerrIFic RP65 är ett vattenbaserat , no-clean fluss, för selektiva flussmedel applikationer.

TerrIFic RP65 är ett vattenbaserat , no-clean fluss, för selektiva flussmedel applikationer.
För SnPb och blyfria processer
Huvudsakligt användningsområde: Handlödning
Övriga användningsområden: Automtasik lödning, stamp lödning, etc...
OR L0 till EN och IPC standards
Halidinnehåll: 0,00%
TerrIFic RP65finns tillgängligt som påfyllningsbara och ej påfyllningsbara flusspennor.

699

Fluss tinner

Interflux T 2005M thinnerInterflux T2005M thinner

T 2005M

 • Alkoholbaserat

 • Helt halid-fritt

 • För IF 2005-flussen

Interflux® T 2005M är tinner / conditioner för 2005-flussen.

Interflux® T 2005M är tinner / conditioner för 2005-flussen.
Vid användning med skum flussmedel eller andra öppna flussapplikationer.

681

Kan du hitta produkten? För komplett lista av våra produkter, titta i “library

Interflux Electronics Belgien kontorsbyggnad
KONTAKT
INTERFLUX
HUVUDKONTOR

Interflux Electronics NV
Gent zeehaven 3170A
Eddastraat 51
9042 Gent
BELGIEN

Tel.: +32 9251 4959
Fax: +32 9251 4970
info@interflux.com

KONTAKT
INTERFLUX I VARLDEN

Geografisk karta över Interflux concern

Website by NABU websites